• Бейском ООД - Езикови курсове за подобряване на вашата професионална реализация!
 • Бейском ООД - Курсове за Офис-секретар и оперативен счетоводител
 • Бейском ООД - Курсове Оператор на компютър!
 • Бейском ООД - Курсове за заварчици и строителни работници!
 • Бейском ООД - Курсове за готвачи!

Специалности

1 Comment

1. Професионално направление “Счетоводство и данъчно облагане”, код 344

1.1 Професия “Оперативен счетоводител”, код 344030
1.1.1 Специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440301, СПК-3

2. Професионално направление “Администрация и управление”, код 345

2.1. Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес”, код 345050
2.1.1 Специалност “Малък и среден бизнес”, код 3450501, СПК-2
2.2. Професия “Сътрудник в бизнес услуги”, код 345040
2.2.1. Специалност “Бизнес услуги”, код 3450401, СПК-2
2.3. Професия “Касиер”, код 345060
2.3.1. Специалност “Касиер”, код 3450601, СПК-1

3. Професионално направление “Секретарски и административни офис дейности”, код 346

3.1. Професия “Офис секретар”, код 346020
3.1.1 Специалност “Административно обслужване”, код 3460201, СПК-2

4. Професионално направление “Машиностроене, металообработване и металургия”, код 521

4.1. Професия “Заварчик”, код 521090
4.1.1. Специалност “Заваряване”, код 5210901, СПК-1

5. Професионално направление “Хранителни технологии”, код 541

5.1. Професия “Работник в хранително-вкусовата промишленост”, код 541050
5.1.1. Специалност “Хранително-вкусова промишленост”, код 5410501, СПК-1

6. Професионално направление “Производствени технологии-текстил, облекло, обувки и кожи “, код 542

6.1. Професия “Оператор в производството на облекло”, код 542050
6.1.1. Специалност “Производство на облекло от текстил”, код 5420501, СПК-2
6.2. Професия “Шивач”, код 542110
6.2.1. Специалност “Шивачество”, код 5421101, СПК-1

7. Професионално направление “Строителство “, код 582

7.1. Професия “Строител”, код 582030
7.1.1. Специалност “Кофражи” , код 5820302, СПК-2
7.1.2. Специалност “Армировка и бетон”, код 5820303, СПК-2
7.1.3. Специалност “Зидария”, код 5820304, СПК-2
7.1.4. Специалност “Мазилки и шпакловки”, код 5820305, СПК-2
7.1.5. Специалност “Вътрешни облицовки и настилки”, код 5820306, СПК-2
7.1.6. Специалност “Външни облицовки и настилки”, код 5820307, СПК-2
7.1.7. Специалност “Бояджийски работи”, код 5820309, СПК-2
7.1.8. Специалност “Строително дърводелство”, код 5820310, СПК-2
7.1.9. Специалност “Строително тенекеджийство”, код 5820311, СПК-2
7.1.10. Специалност “Покриви”, код 5820312, СПК-2
7.2. Професия “Помощник пътен строител”, код 582090
7.2.1. Специалност “Пътища, магистрали и съоръжения”, код 5820901, СПК-1
7.2.2. Специалност “Пътища, магистрали и съоръжения”, код 5820901, СПК-1
7.2.3. Специалност “Пътища, магистрали и съоръжения”, код 5820901, СПК-1

8. Професионално направление “Растениевъдство и животновъдство “, код 621

8.1. Професия “Работник в растениевъдството”, код 621110
8.1.1 Специалност “Зеленчукопроизводство”, код 6211101, СПК-1
8.1.2. Специалност “Трайни насаждения”, код 6211102, СПК-1
8.2. Професия “Работник в животновъдството”, код 621120
8.2.1. Специалност “Птицевъдство”, код 6211204, СПК-1
8.2.2. Специалност “Пчеларство”, код 6211206, СПК-1
8.3. Професия “Техник-животновъд”, код 621040
8.3.1. Специалност “Пчеларство и бубарство”, код 6210406, СПК-3

9. Професионално направление “Градинарство /паркове и градини/”, код 622

9.1. Професия “Работник в озеленяването”, код 622030
9.1.1 Специалност “Озеленяване и цветарство”, код 6220301, СПК-1

10. Професионално направление “Горско стопанство”, код 623

10.1. Професия “Работник в горското стопанство”, код 623060
10.1.1. Специалност “Лесокултурни дейности”, код 6230601, СПК-1
10.1.2. Специалност “Дърводобив”, код 6230602, СПК-1

11. Професионално направление “Социална работа и консултиране”, код 762

11.1. Професия “Посредник на трудовата борса”, код 762010
11.1.1. Специалност “Посредник на трудовата борса”, код 7620101, СПК-3
11.2. Професия “Помощник-възпитател”, код 762030
11.2.1. Специалност “Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 7620301, СПК-3
11.3. Професия “Социален асистент”, код 762040
11.3.1. Специалност “Подпомагане на деца”, код 7620401, СПК-2
11.3.2. Специалност “Подпомагане на възрастни”, код 7620402, СПК-2

12. Професионално направление ” Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг “, код 811

12.1. Професия “Готвач”, код 811070, СПК-2
12.1.1. Специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701
12.2. Професия “Сервитьор-барман”, код 811080, СПК-2
12.2.1. Специалност “Обслужване на заведения за обществено хранене”, код 8110801

13. Професионално направление “Пътувания, туризъм и свободно време”, код 812

13.1. Професия “Организатор на туристическа-агентска дейност”, код 812010
13.1.1. Специалност “Организация на туризма и свободното време”, код 8120101, СПК-3
13.1.2. Специалност “Селски туризъм”, код 8120102, СПК-3

14. Професионално направление “Спорт”, код 813

14.1. Професия “Организатор на спортни прояви и първенства”, код 813080
14.1.1. Специалност “Организация на спортни прояви и първенства”, код 8130801, СПК-3

15. Професионално направление “Фризьорски и козметични услуги”, код 815

15.1. Професия “Козметик”, код 815020
15.1.1. Специалност “Козметика”, код 8150201, СПК-2
15.2. Професия “Маникюрист-педикюрист”, код 815030
15.2.1. Специалност “Маникюр, педикюр и ноктопластика”, код 8150301, СПК-2
15.3. Професия “Фризьор”, код 815010
15.3.1. Специалност “Фризьорство”, код 8150101, СПК-2

16. Професионално направление “Приложна информатика”, код 842

16.1. Професия “Оператор на компютър”, код 482030
16.1.1. Специалност “Текстообработване”, код 4820301, СПК-1

17. Професионално направление “Технологии за опазване на околната среда”, код 851

17.1. Професия “Еколог”, код 851010
17.1.1. Специалност “Екология и опазване на околната среда”, код 8510101, СПК-3

18. Професионално направление “Сигурност”, код 861

18.1. Професия “Спасител при бедствия, аварии и катастрофи”, код 861020
18.1.1. Специалност “Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи”, код 8610201, СПК-3

Comments (1)

 • pesho

  |

  Сериозен списък със специалности. Има доста привлекателни!

  Reply

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Контакти

Телефон:
+359 897 968 719

Адреси:
гр. Русе, ул. "Перник" №4
гр. Русе, бул. Цар Освободител" №108, вх. В, ет, 3, ап. 11
гр. Ветово, ул. "Трети март" №5

E-mail: base_com@abv.bg, office@basecom.bg