• Бейском ООД - Езикови курсове за подобряване на вашата професионална реализация!
  • Бейском ООД - Курсове за Офис-секретар и оперативен счетоводител
  • Бейском ООД - Курсове Оператор на компютър!
  • Бейском ООД - Курсове за заварчици и строителни работници!
  • Бейском ООД - Курсове за готвачи!

Ключови компетентности

No Comments

ЦПО „Бейском” предлага и обучения по ключови компетентности, съгласно Европейската референтна рамка:

I. Ключова компетентност 1:  Общуване на роден език

1. Наименование на обучението:
1.1 Придобиване на умения за водене на делова кореспонденция, умения за водене на преговори, умения за презентация
1.2 Водене на делова кореспонденция
1.3 Умения за водене на преговори и умения за презентация
2. Брой часове за обучение: 16 учебни часа

II. Ключова компетентност 2:  Общуване на чужди езици

1. Наименование на обучението:
1.1 Английски език – ниво А1, А2, В1, В2, С1, С2
1.2 Немски език – ниво А1, А2, В1
1.3 Италиански език – ниво А1, А2, В1
1.4 Френски език – ниво А1, А2, В1
1.5 Гръцки език – ниво А1, А2, В1
2. Брой часове за обучение: 300 учебни часа

III. Ключова компетентност 3:  Дигитална компетентност

1.Наименование на обучението:
1.1 Обща компютърна грамотност, текстообработка, електронни таблици, работа с бази данни, съхраняване и управление на информация, търсене на информация в Интернет и сигурност на информацията, работа със специализиран софтуер;
2. Брой часове за обучение: 45 учебни часа

IV.  Ключова компетентност 4:  Умение за учене

1. Наименование на обучението:
1.1 Езикова грамотност, умения за работа в екип, умения за работа в условия на стрес, ефективно управление на времето, мотивационни обучение за надграждане на придобитите познания
2. Брой часове за обучение: 30 учебни часа

V. Ключова компетентност 5:  Инициативност и предприемачество

1. Наименование на обучението
1.1 Обща икономическа култура, лидерство, оценка на риска, подобряване на уменията за планиране, анализиране, контролиране, ръководене на проекти;
1.2 Предприемачество и бизнес умения.
2. Брой часове за обучение: 30 учебни часа

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Контакти

Телефон:
+359 897 968 719

Адреси:
гр. Русе, ул. "Перник" №4
гр. Русе, бул. Цар Освободител" №108, вх. В, ет, 3, ап. 11
гр. Ветово, ул. "Трети март" №5

E-mail: base_com@abv.bg, office@basecom.bg