• Бейском ООД - Езикови курсове за подобряване на вашата професионална реализация!
  • Бейском ООД - Курсове за Офис-секретар и оперативен счетоводител
  • Бейском ООД - Курсове Оператор на компютър!
  • Бейском ООД - Курсове за заварчици и строителни работници!
  • Бейском ООД - Курсове за готвачи!

„БЕЙСКОМ“ ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

No Comments

„БЕЙСКОМ“ ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 г.

Вижте повече

Ключови компетентности

No Comments

Предлагаме ви и обучения по ключови компетентности, съгласно Европейската референтна рамка. Те са съобразени с нуждите на хората в региона и могат да бъдат платени с ваучери по програмата “Аз мога”.

Вижте повече

Бейском ООД приключи с професионалното обучение на курсистите по Оперативна програма “Човешки ресурси”

4 коментара

Проектът “Квалифицирани и мотивирани хора за успешна реализация на пазара на труда” е финансиран по линия на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и Европейския социален фонд по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”.

Вижте повече

Контакти

Телефон:
+359 897 968 719

Адреси:
гр. Русе, ул. "Перник" №4
гр. Русе, бул. Цар Освободител" №108, вх. В, ет, 3, ап. 11
гр. Ветово, ул. "Трети март" №5

E-mail: base_com@abv.bg, office@basecom.bg