• Бейском ООД - Езикови курсове за подобряване на вашата професионална реализация!
 • Бейском ООД - Курсове за Офис-секретар и оперативен счетоводител
 • Бейском ООД - Курсове Оператор на компютър!
 • Бейском ООД - Курсове за заварчици и строителни работници!
 • Бейском ООД - Курсове за готвачи!

Ние Ви предлагаме:

 • обучение с практическа насоченост;
 • отлична материална база;
 • практика в реални производствени условия на фирми – партньори;
 • професия и квалификация на Европейско ниво;
 • бързо и лесно адаптиране на пазара на труда;

За фирми:

 • Обучение по теми и програми, съгласувани с конкретните потребности на работодателя!
 • В удобно време, без да се нарушава работния процес.
 • Разработване и реализация на проекти в областта на професионалното обучение и насърчаване на заетостта, както и инвестиционни проекти.

За регистрирани безработни:

 • Безплатно обучение.
 • Стипендия от Дирекция
  „Бюро по труда”.
 • Транспортни разходи.

Бейском ООД приключи с професионалното обучение на курсистите по Оперативна програма “Човешки ресурси”

4 коментара

Проектът “Квалифицирани и мотивирани хора за успешна реализация на пазара на труда” е финансиран по линия на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и Европейския социален фонд по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”.

ПРЕДПРОЕКТЕН ЕТАП

За провеждане на обучението Центъра използва модерна материално – техническа база и оборудване, отговарящи на Държавните образователни изисквания.

По време на обучението се прилага утвърдена от Управителя на „БЕЙСКОМ“ ООД „Методика за организация, ръководство и контрол на учебния процес“.

Кратко описание на проектната идея цели, място на изпълнение, целеви групи, бенефициенти, принципи, дейности и очаквани резултати
Причината да се роди, а в последствие и да се реализира идеята за този проект бе наличието на следните условия:

 • Съществуването на вече описаните проблеми;
 • Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда“ със своите цели и приоритети дава възможност за реализиране на подобен проект;
 • Намирането още в предпроектния период на подходящи и мотивирани партньори и потенциални работодатели, които със своя опит и компетентност вдъхнаха увереност в успешното реализиране на проектната идея.
 • Увереността, че ключови за осъществяване на идеята институции, като Дирекция “Регионална служба по заетостта“ – гр. Русе и Дирекция “Бюро по труда“ – гр. Русе ще окажат необходимата помощ и съдействие за успешното изпълнение на проекта;
 • Проектната идея се състои в провеждането на професионално обучение по една много приложима във всички сфери професия, обучение по чужд език, мотивационно обучение и разработване на планове за професионално развитие и усъвършенстване.

Специфичните цели на Проекта са:

 • предоставяне на професионално обучение и квалификация на безработните лица, регистрирани в Бюро по труда – Русе;
 • предоставяне на обучение по ключови компетентности на безработните лица, регистрирани в Бюро по труда – Русе;
 • предоставяне на мотивационно обучение на безработните лица, регистрирани в Бюро по труда – Русе;
 • разработване на планове за професионално развитие и усъвършенстване на безработните лица; регистрирани в Бюро по труда – Русе;
Trackback from your site.

Comments (4)

 • Севан Агопян

  |

  Трябва да се види на място…

  Reply

  • Орхан Мехмед

   |

   Най-накрая намерих добра фирма за обучение на близо.

   Reply

 • Стефи

  |

  Предлагате интересни възможности. Ще ви потърся!

  Reply

 • Методи Стоянов

  |

  Изключително полезна информация. Нямам търпение да се запиша!

  Reply

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Контакти

Телефон:
+359 897 968 719

Адреси:
гр. Русе, ул. "Перник" №4
гр. Русе, бул. Цар Освободител" №108, вх. В, ет, 3, ап. 11
гр. Ветово, ул. "Трети март" №5

E-mail: base_com@abv.bg, office@basecom.bg