• Бейском ООД - Езикови курсове за подобряване на вашата професионална реализация!
 • Бейском ООД - Курсове за Офис-секретар и оперативен счетоводител
 • Бейском ООД - Курсове Оператор на компютър!
 • Бейском ООД - Курсове за заварчици и строителни работници!
 • Бейском ООД - Курсове за готвачи!

Ние Ви предлагаме:

 • обучение с практическа насоченост;
 • отлична материална база;
 • практика в реални производствени условия на фирми – партньори;
 • професия и квалификация на Европейско ниво;
 • бързо и лесно адаптиране на пазара на труда;

За фирми:

 • Обучение по теми и програми, съгласувани с конкретните потребности на работодателя!
 • В удобно време, без да се нарушава работния процес.
 • Разработване и реализация на проекти в областта на професионалното обучение и насърчаване на заетостта, както и инвестиционни проекти.

За регистрирани безработни:

 • Безплатно обучение.
 • Стипендия от Дирекция
  „Бюро по труда”.
 • Транспортни разходи.

„БЕЙСКОМ“ ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

No Comments

„БЕЙСКОМ“ ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 г.

„БЕЙСКОМ“ ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 г.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-2.073-12809-C01 

Наименование на договора за безвъзмездна помощ: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ”

Срок на изпълнение: 3 месеца

Общ размер на допустимите разходи: 4 300лв., от които 3 655лв. Европейско и 645 лв. национално съфинансиране

Главна цел: “Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места”

Дата на стартиране на проекта:  04.09.2020г.

Дата на приключване на проекта: 04.12.2020г.

Trackback from your site.

Контакти

Телефон:
+359 897 968 719

Адреси:
гр. Русе, ул. "Перник" №4
гр. Русе, бул. Цар Освободител" №108, вх. В, ет, 3, ап. 11
гр. Ветово, ул. "Трети март" №5

E-mail: base_com@abv.bg, office@basecom.bg