• Бейском ООД - Езикови курсове за подобряване на вашата професионална реализация!
 • Бейском ООД - Курсове за Офис-секретар и оперативен счетоводител
 • Бейском ООД - Курсове Оператор на компютър!
 • Бейском ООД - Курсове за заварчици и строителни работници!
 • Бейском ООД - Курсове за готвачи!

Ние Ви предлагаме:

 • обучение с практическа насоченост;
 • отлична материална база;
 • практика в реални производствени условия на фирми – партньори;
 • професия и квалификация на Европейско ниво;
 • бързо и лесно адаптиране на пазара на труда;

За фирми:

 • Обучение по теми и програми, съгласувани с конкретните потребности на работодателя!
 • В удобно време, без да се нарушава работния процес.
 • Разработване и реализация на проекти в областта на професионалното обучение и насърчаване на заетостта, както и инвестиционни проекти.

За регистрирани безработни:

 • Безплатно обучение.
 • Стипендия от Дирекция
  „Бюро по труда”.
 • Транспортни разходи.

Програми и форми на обучение

No Comments

Център за професионално обучение “Бейском” прилага съвременни методики и програми за качествено и ефективно професионално обучение. Учебният материал се преподава на модулен принцип, съобразен с държавните образователни изисквания.

Ние работим с преподаватели с доказан професионален опит, квалифицирани и компетентни в своята област.

Професионалното обучение се осъществява под формата на квалификационни курсове.

Предлагат се възможности за избор между дневни, вечерни, съботно-неделни или индивидуални курсове, включващи теоретични и практически занятия.

ЦПО “Бейском” е одобрен доставчик за предоставяне на професионални обучения по специалностите, включени в лиценза на Центъра, както и обучения за придобиване на ключови компетентности за заети и безработни лица чрез ваучери по оси 1 и 2 на ОП “Развитие на човешките ресурси”

Условия за прием:

 • Mинимална възраст – навършени 16 години.
 • Pодходящо физическо, психическо и здравословно състояние, удостоверено с медицинско свидетество.
 • Завършен клас от основното или средното образование, завършено основно или средно образование, или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта, за придобиване на съответната степен на професионална квалификация за изучаваната професия.

Степени на професионална квалификация

 • Първа степен на обучение включва от 300 до 400 учебни часа.
 • Втора степен на обучение включва от 660 до 700 учебни часа.
 • Трета степен на обучение включва от 960 до 1300 учебни часа.

Сертификационни документи

При успешно завършване на квалификационен курс Вие ще получите документи с национална и европейска валидност, удостоверяващи професионалните знания и умения при кандидатстване за работа:

 • Свидетелство за професионална квалификация
  (по образец на НАПОО) за I, II, и III степен на професионална квалификация.
 • Удостоверение за професионално обучение
  (по образец на НАПОО) за обучение по част от професия, за актуализиране или
  разширяване на придобита професионална квалификация.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Контакти

Телефон:
+359 897 968 719

Адреси:
гр. Русе, ул. "Перник" №4
гр. Русе, бул. Цар Освободител" №108, вх. В, ет, 3, ап. 11
гр. Ветово, ул. "Трети март" №5

E-mail: base_com@abv.bg, office@basecom.bg